Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSivesind, Kirsten
dc.contributor.authorHovdhaugen, Elisabeth
dc.date.accessioned2021-04-16T09:44:00Z
dc.date.available2021-04-16T09:44:00Z
dc.date.created2021-03-31T10:40:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSivesind, K. & Hovdhaugen, E. (2021). Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk. UNIPED, 44(1), 43-59.en_US
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738066
dc.description.abstractI dag er det nærmest en selvfølge å be studenter om å gjøre obligatoriske oppgaver underveis i et studieløp. Likevel er det forsket lite på hvordan studentene erfarer å arbeide med denne typen oppgaver. Denne artikkelen presenterer et forsknings- og utviklingsprosjekt der målet var å utvikle ny kunnskap om hvordan arbeidet med obligatoriske oppgaver kan muliggjøre danning. Vi prøvde ut forskjellige oppgavetyper i et bachelorstudium i pedagogikk. Gjennom en spørreskjemaundersøkelse og fire gruppeintervjuer undersøkte vi studentenes erfaringer og vurderinger. Den første oppgaven var utgangsorientert ved å presisere hva arbeidet skulle munne ut i. Den ba studentene om å lage en Pecha Kucha i form av en PowerPoint-presentasjon med både tekst, bilder og lyd. Den andre oppgaven var i større grad inngangsbestemt. Den innebar å analysere et utvalg høringssvar relatert til en utdanningspolitisk sak og fokuserte på innholdet. Begge oppgavene la vekt på undersøkende arbeidsformer. Funnene tilsier at studentene erfarte den andre oppgaven som mest meningsfull. Studentene satte pris på den faglige innrammingen og den konkrete hjelpen de fikk. Oppgaven ga større rom for å studere en sak i dybden. Undersøkelsen illustrerer problemer med å innføre en ny oppgavesjanger, der både formatet og oppfølgingen har implikasjoner for studentenes erfaringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFørsteårsstudentenen_US
dc.subjectOppgaveren_US
dc.subjectUndervisningsplanleggingen_US
dc.subjectDanningen_US
dc.subjectMeningsskapingen_US
dc.titleOppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber43-59en_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2021-01-05
dc.identifier.cristin1901807
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal