Show simple item record

dc.contributor.authorWiers-Jenssen, Jannecke
dc.contributor.authorHovdhaugen, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-09-24T08:42:16Z
dc.date.available2019-09-24T08:42:16Z
dc.date.created2019-09-23T10:16:39Z
dc.date.issued2019-09-20
dc.identifier.citationWiers-Jenssen, J. & Hovdhaugen, E. (2019). Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss? UNIPED, 42(3), 274-289.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618403
dc.description.abstractFra utdanningspolitisk hold oppfattes studenters tidsbruk i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. Denne artikkelen ser på studieinnsats i høyere utdanning, slik den måles gjennom den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Resultatene viser betydelige forskjeller mellom fagfelt i hvor mye tid studenter bruker på studierelaterte aktiviteter per uke. På noen fag synes normen å være høy studieinnsats, mens andre fag har mange studenter som bruker relativt lite tid på studierelaterte aktiviteter. Omfang av undervisning og fagenes egenart påvirker tidsbruken, det samme gjør studentenes motivasjon og deres opplevelse av forventinger fra underviserne. Tid brukt på lønnet arbeid har imidlertid relativt lite å si for studieinnsatsen. Eksterne forhold, som konkurransesituasjonen på arbeidsmarkedet, kan også ha betydning for hvor mye innsats som legges i studierelaterte aktiviteter. Det er også en rekke metodiske utfordringer knyttet til å måle studieinnsats. Dette understreker at studentenes tidsbruk er et skjørt mål som har sammenheng med langt flere forhold enn kvaliteten på utdanningstilbudet, og som dermed bør tolkes med forsiktighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectTidsbruknb_NO
dc.subjectStudieinnsatsnb_NO
dc.subjectKvalitetnb_NO
dc.titleStudieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber274-289nb_NO
dc.source.volume42nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2019-03-04
dc.identifier.cristin1727668
cristin.unitcode7463,0,0,0
cristin.unitnameNIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal