Show simple item record

dc.date.accessioned2019-09-09T09:24:53Z
dc.date.available2019-09-09T09:24:53Z
dc.date.issued2001-08
dc.identifier.isbn82-12-01641-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614267
dc.description.abstractPolicy (STEP-group) er gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) etter oppdrag fra Norges forskningsråd. Evalueringsoppdraget omfattet også Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Evalueringene har foregått parallelt, men rapportene er trykket separat for hvert av instituttene. For Forskningsrådet er det særlig viktig å få belyst instituttenes rolle og betydning som leverandører av kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk. I tillegg har formålet med evalueringen vært å få en samlet vurdering av de to instituttene og deres relasjoner med viktige brukere. I samråd med Forskningsrådet oppnevnte EVA en felles internasjonal styringsgruppe for evalueringene. I tillegg er det benyttet uavhengige eksperter for bedømming av faglig kvalitet. Oxford Research A/S har, på oppdrag fra EVA, foretatt separate brukerundersøkelser. Disse følger som vedlegg til hovedrapportene. EVA er ansvarlig for rapportens innhold. Norges forskningsråd vil sammen med institusjonene vurdere anbefalingene med sikte på oppfølging.nb_NO
dc.language.isodannb_NO
dc.publisherNorges forskningsrådnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleStiftelsen Studies in Technology, Innovation and Economic Policy (STEP-group). En evalueringnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • 9 - Other / Annet [177]
    Dissertations, conference papers, annual reports, other reports etc.

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal