Show simple item record

dc.contributor.authorVibe, Nils
dc.date.accessioned2018-03-19T13:34:36Z
dc.date.available2018-03-19T13:34:36Z
dc.date.issued1987-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491074
dc.description.abstractNorges allmennvitenskapelige forskningsråd ga vinteren 1985-86 NAVFs utredningsinstitutt i oppdrag å utarbeide en idéskisse til et eget notat om rekrutteringssituasjonen i norsk forskning. Dette resulterte i at det fra utredningsinstituttets side ble laget en samlet plan for det videre arbeidet med rekrutterings­sp¢rsmål ved instituttet. Planen forutsetter at det hvert annet år lages en samlet oversikt over rekrutteringssituasjonen innen hele forskningssystemet. I tillegg skal det utarbeides egne utredninger for de fire fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk-naturvitenskap og medisin. Utredninger om tilgang på s¢kere til vitenskapelige stillinger og om mobilitet i forsk­ningssystemet inngår også i planen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNAVFs utredningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNAVF-melding;1987-1
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRekruttering til norsk forskningnb_NO
dc.title.alternativeEn studie av forskerpersonalet og anslag over behov for rekrutteringsstillinger fram mot år 2000nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal