Now showing items 138-157 of 185

  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2012 

   Wendt, Kaja (Others, 2013-12)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2013 

   Wendt, Kaja (Others, 2015-02)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2014 

   Ubisch, Sverre Søyland (Others, 2016-02-22)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 1-2014. Stort behov for fagskoleutdannede blant NHO-bedrifter 

   Moen, Svein Erik; Rørstad, Kristoffer; Solberg, Espen (NIFU Temanotat;1-2014, Others, 2014)
   En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel av disse har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 2-2014. Ingeniører høyt på NHO-bedriftenes ønskeliste 

   Solberg, Espen; Carlsten, Tone Cecilie; Børing, Pål (NIFU Temanotat;2-2014, Others, 2014)
   En større kartlegging blant medlemsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at ingeniører er en høyt etterspurt yrkesgruppe. Bedrifter med et stort behov for teknologisk og realfaglig kompetanse har også ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 3-2014. Tysk språkkompetanse 

   Carlsten, Tone Cecilie; Solberg, Espen; Børing, Pål; Rørstad, Kristoffer (NIFU Temanotat;3-2014, Others, 2014)
   En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat 4-2014. Skole-næringslivssamarbeid 

   Carlsten, Tone Cecilie; Rørstad, Kristoffer; Børing, Pål; Solberg, Espen (NIFU Temanotat;4-2014, Others, 2014)
   Samarbeid mellom skole og næringsliv utgjør en stor del av dagens kompetansepolitikk. En større kartlegging blant Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) medlemsbedrifter viser at samarbeid i eller rettet mot virksomhetene ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1-2015. Yrkesfag og skole 

   Solberg, Espen; Rørstad, Kristoffer; Carlsten, Tone Cecilie; Børing, Pål (NIFU Temanotat;1-2015, Others, 2015-01)
   Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter: Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at omtrent hver tredje NHO-bedrift har et stort behov for ansatte med yrkesfag. Fagskoleutdanning er også høyt etterspurt. ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5-2014. Ferdigheter og holdninger 

   Solberg, Espen; Børing, Pål; Carlsten, Tone Cecilie; Rørstad, Kristoffer (NIFU Temanotat;5-2014, Others, 2014)
   Ni av ti NHO-bedrifter legger stor vekt på samarbeidsevne når de skal ansette nye medarbeidere. Under halvparten av bedriftene sier det samme om kreativitet. Det viser en undersøkelse gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 

   Solberg, Espen; Børing, Pål (Temanotat;2015:7, Others, 2015)
   Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at mer enn 8 av 10 NHO-bedrifter mener at undervisningen vil bli forbedret med mer næringslivskontakt. Dette gjelder på tvers av landsforeninger og bedriftsstørrelse. Videre ser ...
  • NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 

   Børing, Pål; Carlsten, Tone Cecilie; Solberg, Espen (Temanotat;2015:8, Others, 2015)
   Tall fra NHOs kompetansebarometer for 2015 viser at behovet for personer med yrkesfaglig kompetanse går på tvers av regioner. I alle landsdeler sier mer enn halvparten av NHO-bedriftene at de har behov for å rekruttere ...
  • NOK 15 billion on R&D in the institute sector in 2019 

   Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-16, Others, 2020-11-26)
   NOK 15.1 billion was used to carry out research and development work (R&D) in the institute sector in 2019, which equals a real decrease of about 1.5 per cent from 2018. The entire decrease is due to lower capital R&D ...
  • Nordic R&D expenditure diverges in 2015 

   Wendt, Kaja (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
   Preliminary figures from Nordic producers of R&D statistics show that Nordic countries spent about 335 billion Norwegian kroner (NOK) on R&D in 2015. Compared with 2014, this corresponds to an increase in current prices ...
  • Nordic roadtransport and prospective value chains of renewabel energy 

   Leinonen, Anna; Wessberg, Nina; Tuominen, Anu (Others, 2014-04-09)
   This report describes the working process and results of the workshop finding out the prospective value chains of Nordic road transport in the renewable energy context, especially dealing with biofuels, electricity and ...
  • Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019 

   Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-3, Others, 2020-02-23)
  • Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019:18, Others, 2019-10-25)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 73 milliarder kroner i 2018. I løpende priser gir dette en økning på 4 milliarder fra 2017, ...
  • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
   1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...
  • Nærmere 80 milliarder til FoU i 2019 

   Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-7, Others, 2020-10-29)
   De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er over 6 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på ...
  • Organisational features of Norwegian higher education institutions: perceptions on organisational change 

   Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Soppe, Karlijn; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-2, Others, 2022-02-24)
   In 2015 a large-scale re-structuring of the Norwegian higher education sector was launched, resulting in a number of merger processes leading to more comprehensive institutions than before. The merger processes are complex ...
  • Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren 

   Østby, Mona; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-13, Others, 2020-11-26)
   FoU-undersøkelsen viser at norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 26,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er 3 milliarder kroner mer enn i 2017, eller 6 ...