• Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? 

      Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      I denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderings-praksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med ...