• Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 1 

   Wendelborg, Christian; Gjerustad, Cay; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Hammer Smedsrud, Jørgen (Research report, 2022)
   Denne rapporten er den første delrapporten fra evalueringen og omhandler hva Kompetanseløftet er og hvordan arbeidet har foregått fram til nå. Vi identifiserer også noen områder som vi mener det er særlig viktig å være ...
  • Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 2 

   Wendelborg, Christian; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hammer Smedsrud, Jørgen; Grøgaard, Jens Brandi; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Buland, Trond Hallgeir; Bliksvær, Trond (Research report, 2023)
   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av kompetanseløftet, og dette er den andre delrapporten fra evalueringen. Delrapporten omhandler særlig det ...
  • Ny rammeplan i SFO : Evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO, delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Ljusberg, Anna-Lena; Pedersen, Cathrine; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (Research report, 2023)
   Denne rapporten tar for seg innføringen av rammeplanen for SFO og bygger på kvalitative intervjuer og seminararbeid fra syv ulike caser.