• Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst 

      Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Chapter; Peer reviewed, 2019)
      Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren 2015, la grunnlaget for en stor fusjonsprosess i norsk høyere utdanning. Meldingen ble lansert med forslag om å redusere antallet institusjoner for høyere utdanning i Norge for å ...