• Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss? 

      Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019-09-20)
      Fra utdanningspolitisk hold oppfattes studenters tidsbruk i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. Denne artikkelen ser på studieinnsats i høyere utdanning, slik den måles gjennom den nasjonale studentundersøkelsen ...