• Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring 

      Hovdhaugen, Elisabeth; Skålholt, Asgeir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Det har lenge vært påvist store fylkesforskjeller i gjennomføring i videregående opplæring i Norge, og for å ta hensyn til dette har det i tidligere studier vært vanlig å kontrollere for ulike individkjennetegn. Denne ...