• Studieprogramledelse – et spørsmål om organisering? 

      Stensaker, Bjørn; Elken, Mari; Maassen, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-08)
      Utdanningsledelse har blitt fremmet som et viktig tiltak for å øke kvalitet i norsk høyere utdanning, men det har vært relativt begrenset kunnskap om hva utdanningsledelse på studieprogramnivå består av. Studieprogramledere ...