• Mergers and missions: Investigating consequences for system diversity 

   Frølich, Nicoline; Stensaker, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In recent decades, many higher education systems around the world have been exposed to institutional mergers. While the rationale for mergers has often been related to issues of improved quality, effectiveness and/or ...
  • Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst 

   Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren 2015, la grunnlaget for en stor fusjonsprosess i norsk høyere utdanning. Meldingen ble lansert med forslag om å redusere antallet institusjoner for høyere utdanning i Norge for å ...