• Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning? 

   Grøgaard, Jens B.; Arnesen, Clara Åse (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt ...
  • Skills utilisation at work, the quality of the study programme and fields of study 

   Støren, Liv Anne; Arnesen, Clara Åse (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper examines the factors that may have impact on the extent to which the knowledge and skills of master’s degree graduates in Norway are utilised at work, three years after graduation. The focus is on the impact of ...