• Norske studenter og kandidater i 1980 

      Plyhn, Einar (NAVF-melding;1981-6, Report, 1981-09)
      Denne meldingen gir statistikk over norske studenter ved universitet og tilsvarende institusjoner for tidsrommet 1960 - 1980. Den inneholder opplysninger over nye studenter og samlet antall studenter etter fagstudium og ...