• Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 3. Studiefrafall og studiestabilitet 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2006-05)
   Et av de viktigste målene med Kvalitetsreformen er å bedre studiegjennomføringen, det vil si at flere studenter skal gjennomføre på normert tid, og at frafallet skal reduseres. Dette temaet er et av de evalueringsområdene ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 6. Den nye studiehverdagen 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er studenter i høyere utdanning i Norge og deres hverdag. Dette omfatter en rekke deltema, blant annet; hvordan studentene gjennomfører studiene sine, hvor mye og hva slags kontakt de har med lærere ...