• Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 6. Den nye studiehverdagen 

      Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke (Research report, 2006-12)
      Tema for denne rapporten er studenter i høyere utdanning i Norge og deres hverdag. Dette omfatter en rekke deltema, blant annet; hvordan studentene gjennomfører studiene sine, hvor mye og hva slags kontakt de har med lærere ...