• IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

      Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU Arbeidsnotat;2017:8, Research report, 2017-06)
      IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet ...