• Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys 

      Carlsten, Tone Cecilie; Caspersen, Joakim; Vibe, Nils; Aamodt, Per Olaf (NIFU-arbeidsnotat;2014:10, Working Paper, 2014-06)
      OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2008 var den første større internasjonale komparative undersøkelse blant lærere og skoleledere som kastet lys over temaer og forhold som anses som sentrale for god ...