• Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 

      Hetland, Per; Borgen, Jorunn Spord (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:27, Working Paper, 2005-09)
      NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget ...