• Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere 

      Høst, Håkon; Reymert, Ingvild (Working paper, 2017-03)
      Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet ...