• Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning. Et dokumentasjonsnotat 

      Støren, Liv Anne (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:34, Working Paper, 2005-09)
      Dette notatet viser at bildet av minoritetsungdom i norsk utdanning er mangfoldig. Notatet omhandler deltaking i videregående opplæring, karakterer, fullføring av videregående opplæring og overgang til høyere utdanning, ...