• Finansieringssystem for fagskoler. Stabilitet og endring 

      Lekve, Kyrre; Næss, Terje; Reiling, Rune Borgan; Røsdal, Trude (NIFU-arbeidsnotat;2014:13, Working Paper, 2014-10-03)
      KD har gitt NIFU i oppdrag å vurdere forslag til ny finansieringsordning for fagskoler og beregning av tilskudd gjennom ny finansieringsordning ut fra det foreløpige forslaget til alternative finansieringsordninger for ...