• Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv 

   Spilling, Olav R. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:19, Working Paper, 2005-08)
   Formålet med dette notatet er å diskutere fenomenet entreprenørskap. Dette er et omfattende tema som kan diskuteres ut fra mange forskjellige perspektiver og ståsteder. Her er poenget å diskutere entreprenørskap som mekanisme ...
  • Entreprenørskap i Møre og Romsdal 

   Spilling, Olav R.; Fraas, Morten; Hervik, Arild; Bræin, Lasse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:33, Working Paper, 2005-10-31)
   Med dette legges frem resultater av en kartlegging og analyse av entreprenørskap i Møre og Romsdal. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Møre og Romsdal fylke. Formålet har blant annet vært å bidra til å skape en felles ...
  • Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? 

   Spilling, Olav R.; Hagen, Svein Erik; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2013:9, Working Paper, 2013-04-12)
   Dette notatet inngår som et ledd i et større følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i utdanningen (EiU), som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Formålet med dette arbeidsnotatet er å sammenstille ...