• Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen 

      Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi (NIFU Arbeidsnotat / Working Paper;2016:8, Working paper, 2016-06)
      Kunnskapsdepartementet oppnevnte ekspertgruppen om lærerrollen den 27.07.2015. Formålet var å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Ekspertgruppen har ...