Now showing items 42-61 of 270

  • Endringsprosesser i høyskolesektoren i Vest-Europa 

   Kyvik, Svein (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:7, Working paper, 2006-01)
   Foreliggende rapport gir en oversikt over og en analyse av sentrale utviklingstrekk i høyskolesektoren i de vesteuropeiske land. De fleste land har som i Norge slått sammen små profesjonsskoler på regionalt nivå til ...
  • Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study 

   Börjesson, Mikael; Ahola, Sakari; Helland, Håvard; Thomsen, Jens-Peter; Frølich, Nicoline (NIFU Working Paper;2014:15, Working Paper, 2014-10)
   The aim of this report is to give an overall account of the patterns of enrolment to higher education in the four Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden. Enrolment is analysed from a range of different angles.
  • Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv 

   Spilling, Olav R. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:19, Working Paper, 2005-08)
   Formålet med dette notatet er å diskutere fenomenet entreprenørskap. Dette er et omfattende tema som kan diskuteres ut fra mange forskjellige perspektiver og ståsteder. Her er poenget å diskutere entreprenørskap som mekanisme ...
  • Entreprenørskap i Møre og Romsdal 

   Spilling, Olav R.; Fraas, Morten; Hervik, Arild; Bræin, Lasse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:33, Working Paper, 2005-10-31)
   Med dette legges frem resultater av en kartlegging og analyse av entreprenørskap i Møre og Romsdal. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Møre og Romsdal fylke. Formålet har blant annet vært å bidra til å skape en felles ...
  • Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer? 

   Børing, Pål; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:5, Working Paper, 2004-09)
   På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et "European Higher Education Area" har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om ...
  • Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede. Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling 

   Kyvik, Svein; Sarpebakken, Bo; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-arbeidsnotat;2013:2, Working Paper, 2013-01-15)
   Forskerforbundet har gitt NIFU i oppdrag å utarbeide et forslag til og et opplegg for regelmessige spørreundersøkelser blant PhD-utdannede for å kartlegge arbeidsmarkedstilpasning og karrierer. I dette arbeidsnotatet ...
  • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

   Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
   På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
  • Evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme 

   Langfeldt, Liv; Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP Working Paper;2005:10, Working Paper, 2005-05)
   This evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme (EURYI) was commissioned by the ESF and EUROHORCs and performed by NIFU STEP. Its central questions are to what extent the target group of the scheme has ...
  • Evaluation of the Master in International Fisheries Management (IFM) 

   Bielfeldt, Uta (NIFU STEP Working Paper;2005:31, Working Paper, 2005-10)
   Students, graduates and staff regard the work of the Masters Programme in International Fisheries Management (established 1998) a success and find it worth taking the effort to improve the programme. The source of ...
  • Evaluering av norm for lærertetthet 

   Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU Arbeidsnotat;2019:19, Working paper, 2019-10)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU norm for lærertetthet. Utdanningsdirektoratet har opprettet en referansegruppe for evalueringen, og dette arbeidsnotatet, som baserer seg på løsningsforslaget til NIFU, ...
  • Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering 

   Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir; Pedersen, Cathrine (NIFU Arbeidsnotat;2020:2, Working paper, 2020-04)
   Det foreliggende arbeidsnotatet fra NIFU er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er tredje delrapportering i det fireårige prosjektet «Evaluering av norm for lærertetthet». Arbeidsnotatet inkluderer en analyse ...
  • Evaluering av NTNU Technology Transfer 

   Spilling, Olav R.; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Tor Borgar (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:36, Working paper, 2006-10-13)
   Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle ...
  • Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 

   Hetland, Per; Borgen, Jorunn Spord (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:27, Working Paper, 2005-09)
   NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Selvaldson; Myklebust, Runa Brandal; Reegård, Kaja; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2021:1, Working paper, 2021-01)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en første rapportering fra NIFUs evaluering av det statlige tiltaket Utdanningsløftet 2020 for videregående opplæring. Evalueringen gjøres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasser 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Vika, Karl Solbue (NIFU Arbeidsnotat;2021:9, Working paper, 2021-06)
   Dette er det andre arbeidsnotatet fra NIFUs evaluering av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 rettet mot videregående opplæring. Notatet tar primært for seg tiltakene rettet mot læreplasser. Evalueringen gjøres på oppdrag ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Seland, Idunn; Tønder, Anna Hagen (Fafo-notat;2015:12, Working Paper, 2015-11)
   Forord Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2 

   Andresen, Silje; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Oldervoll, Johannes; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2016:18, Working paper, 2016-11)
   Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 3 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2017:14, Working paper, 2018-01)
   Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten ...
  • Excellence initiatives in Nordic research policies. Policy issues - tensions and options 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar (NIFU Working Paper;2013:10, Working Paper, 2013-06)
   This report presents results from a research project (PEAC) studying the impact of funding schemes for Centres of Excellence (CoE) in the Nordic countries.
  • Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market 

   Siemieńska, Renata; Matysiak, Ilona; Domaradzka, Anna; Vabø, Agnete (NIFU Working Paper;2016:20, Working paper, 2017-01)
   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project “Gender Equality at the University” (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme ...