• Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning 

   Støren, Liv Anne; Mark, Michael Spjelkavik; Madsen, Aleksander Å.; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Ulvestad, Marte E. S.; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2020:15, Research report, 2020-07)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med høyere utdanning innenfor IKT. Tidligere undersøkelser gir dels motstridende resultater; noen ...
  • Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren 

   Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E. S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:10, Research report, 2019-07)
   Akademiske karrierer, rekruttering av vitenskapelig ansatte og forskeres mobilitet har fått større oppmerksomhet etter stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (2016–2017). Ikke minst er det en sentral politisk målsetting ...
  • Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015 

   Reiling, Rune Borgan; Madsen, Aleksander Å.; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU-rapport;2020:19, Research report, 2020-09)
   Data fra en spørreundersøkelse blant doktorer som disputerte for ph.d.-graden ved et universitet eller en høgskole i Norge i årene 2013, 2014 eller 2015, gir ny kunnskap om doktorenes arbeidsmarkedstilpasning og ...
  • Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte 

   Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild; Gunnes, Hebe; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019:2, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten belyser hvordan vitenskapelig ansatte i universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter opplever noen sentrale aspekter ved egen arbeidssituasjon og oppgaver, karrierestruktur og organisering og styring ...
  • Nyutdannet under en pandemi: Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2020 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Sadeghi, Talieh; Ulvestad, Marte E. S.; Eide, Thea; Støren, Liv Anne (NIFU-rapport;2021:10, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2020. Undersøkelsen omfatter personer som fullførte en mastergrad eller annen høyere grads utdanning våren 2020, samt personer som tok en bachelorgrad ...
  • Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler 

   Støren, Liv Anne; Reiling, Rune Borgan; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S.; Carlsten, Tone Cecilie; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU-rapport;2019:3, Research report, 2019-03)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning ...
  • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
   Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...