• Informasjonsbladet Nordisk FoU-statistikk: 2014 

   Ubisch, Sverre Søyland (Others, 2016-02-22)
   Informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2014 

   Ubisch, Sverre Søyland (Others, 2016-02-22)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015 

   Sarpebakken, Bo; Ubisch, Sverre Søyland (NIFU-rapport;2017:3, Research report, 2017-03)
   Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ...