• Norsk deltakelse i CERN 

   Godø, Helge; Såtvedt, Øyvind; Kaloudis, Aris; Skoie, Hans (U-notat;1997-5, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i CERN. Rapporten inngår som en delutredning i en større utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale ...
  • Norsk deltakelse i ESA - European Space Agency 

   Godø, Helge; Såtvedt, Øyvind; Kaloudis, Aris; Skoie, Hans (U-notat;1997-7, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i ESA. Mer spesifikt gjeder dette norsk deltakelse i ESAs obligatoriske programmer, hvor vitenskaps-/ grunnforskningsdelen ...
  • Strategiske universitetsprogrammer og avansert vitenskapelig utstyr - erfaringer og synspunkter ved de fire universitetene 

   Såtvedt, Øyvind (NIFU skriftserie;1998:17, Research report, 1998-11)
   NIFU har på oppdrag fra Norges forskningsråd, Område for naturvitenskap og teknologi gjennomført en kartlegging av erfaringer og synspunkter med strategiske universitetsprogrammer og avansert vitenskapelig utstyr ved de ...