• Forsking og andre faglege aktivitetar i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, utgifter, finansiering og profil 

   Remme, Jan Are; Fjeldstad, Kirsti; Sarpebakken, Bo; Skodvin, Ole-Jacob (NIFU skriftserie;1997:23, Research report, 1997-08)
   Denne rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Norges forskningsråd, Område for strategi, og skildrar omfanget av og innretninga på forsking og andre faglege aktivitetar ved dei statlege høgskulane i 1995. Forholdet mellom ...
  • Organisering av FoU-verksemda ved dei statlege høgskulane 

   Remme, Jan Are (NIFU skriftserie;1997:31, Research report, 1997-12)
   Dei siste åra er forsking og utviklingsarbeid (FoU) løfta fram som ein sentral og viktig aktivitet ved dei statlege høgskulane. Lov om universitet og høgskular slår mellom anna fast at statlege høgskular skal utføre forsking ...
  • Utenlandsopphold blant doktorgradsstipendiater 

   Karseth, Berit; Kyvik, Svein; Remme, Jan Are (NIFU skriftserie;1998:6, Research report, 1998-04)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rapporten belyser betydningen av lengre faglige utenlandsopphold blant doktorgradsstipendiater. I de tre tidligere ...