• Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2 

      Andresen, Silje; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Oldervoll, Johannes; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2016:18, Working paper, 2016-11)
      Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en ...