• Forskningsforholdene ved universitetssykehusene 1996 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:8, Research report, 1997-02)
   Foreliggende rapport omhandler forholdene for forskningen ved universitetssykehusene og er resultatet av en spørreskjemaundersøkelse utført våren 1996.
  • Norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

   Mørland, Berit; Kaloudis, Aris (U-notat;1997-4, Working paper, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i EMBL. Rapporten inngår som en delutredning i en større utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale ...
  • Om norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

   Mørland, Berit (NIFU skriftserie;1997:13, Research report, 1997-06)
   Denne rapporten presenterer et vurderingsgrunnlag (faktagrunnlag) for norsk deltakelse i EMBL. Rapporten inngår som en delutredning i en utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale forskningsorganisasjonene ...