• Børs- Kontor - Katedral. Evaluering av NAVFs utredningsinstitutt 

      Lundgren, Ulf P. (Report, 1990-06-08)
      Evalueringsutvalget og organisasjonsutvalget for NAVF’s Utredningsinstitutt ble begge oppnevnt av NAVF våren 1989. Organisasjonsutvalget avsluttet sitt arbeid i april 1990, og Evalueringsutvalget hadde sitt siste møte 8. ...