• Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport 

      Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf (;2021:00703, Research report, 2021)
      I denne rapporten presenteres resultater fra følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. Evalueringen er gjennomført som et teamarbeid mellom forskere fra forskningsinstituttene SINTEF, NIBR ...