• Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner 

      Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU rapport;2011-20, Research report, 2011-06-14)
      I denne rapporten presenteres en midtveisevaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner som gjelder for perioden 2008-2013. Formålet med evalueringen er å gjennomgå hvordan planen har blitt fulgt opp, ...