• Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid 

      Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar; Kvam, Endre; Waagene, Erica (NIFU rapport;2013-43, Research report, 2013-11)
      I 2003 ble det åpnet for at universiteter og høyskoler skulle få mulighet til å velge mellom to hovedmodeller for styring og ledelse på øverste nivå/lærestedsnivå. Flere læresteder har siden 2003 gjort endringer i egen ...