• Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering 

      Gulbrandsen, Magnus; Røste, Rannveig; Kristiansen, Tonje E. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:40, Working paper, 2006-11)
      Notatet er basert på en webbasert spørreundersøkelse blant norske universitetsforskere, intervjuer med representanter for forskningsmiljøer (institutter og universiteter) og med personale i støttestrukturen for kommersialisering, ...