• Departments of Earth Sciences at Norwegian Universities - Expenditures on Research and Development (R&D) 

   Bruaas, Britt; Kristensen, Kari-Anne (U-notat;1997-18, Working paper, 1997-10-13)
   The following presents tables on R&D expenditures and scientific personnel mainly at units dealing withearth sciences at the four universities of Norway and the Agricultural University of Norway. The units may be called ...
  • Departments of Physics at Norwegian Universities - Expenditure on Research and Development (R&D) - Academic staff 

   Bruaas, Britt; Kristensen, Kari-Anne; Sundnes, Susanne Lehmann; Maus, Kirsten Wille (U-notat;1999-6, Working paper, 1999-11-29)
   The following presents tables on R&D expenditure and scientific personnel at units dealing with physics at the four universities of Norway. The included units are 1: University of Oslo: Department of Physics Institute ...
  • FoU-statistikk for universiteter og høgskoler : Retningslinjer og metode 

   Kristensen, Kari-Anne (NIFU skriftserie;1998:7, Research report, 1998-04)
   Denne rapporten beskriver metoden som ligger til grunn for utarbeidelse av den offisielle FoU-statistikk for universiteteter og høgskoler i Norge, den såkalte UoH-sektoren. Innledningsvis gis en kort innføring i retningslinjene ...
  • FoU-statistikk og bibliometri - utvalgte indikatorer 

   Kristensen, Kari-Anne; Bruaas, Britt; Olsen, Terje Bruen; Maus, Kirsten Wille (U-notat;1999-7, Working paper, 2000-01-10)
   Nedenfor følger en del statistikk og indikatorer, i hovedsak fra FoU-statistikken, der norske data sammenlignes med data fra utvalgte OECD-land. Internasjonale sammenligninger av FoU-statistikk vil kunne være heftet med ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1996 

   Kristensen, Kari-Anne; Torgersen, Sveinung; Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;1996-7, Working paper, 1996-08-20)
   På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets (KUF) forskningsavdeling har NIFU forsøkt å kartlegge Norges deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Det er femte året vi utarbeider en slik rapport, ...
  • Student- og stipendiatvekstens betydning for forskningsomfanget ved universitetene 

   Smeby, Jens-Christian; Kristensen, Kari-Anne (NIFU skriftserie;1997:32, Research report, 1997-12)
   NIFU har på oppdrag av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet foretatt denne gjennomgangen av foreliggende statistisk materiale for å belyse student- og stipendiatvekstens betydning for den enkelte universitetsansattes ...