• Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

      Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;2018:00595, Research report, 2018)
      Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evaluering av Kompetanseløft 2020 (K2020). Denne første del av følgeevalueringen viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser ...