• Evaluation of the DEMO 2000 program 

   Hansen, Tor Borgar; Karlsson, Tore; Godø, Helge (NIFU STEP-rapport;7-2005, Research report, 2005)
   This report presents an evaluation of the DEMO 2000 program. DEMO 2000 is a large Norwegian technology development program for the oil and gas industry. Responding to initiatives from the Norwegian supplier industry, DEMO ...
  • Evaluering av NTNU Technology Transfer 

   Spilling, Olav R.; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Tor Borgar (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:36, Working paper, 2006-10-13)
   Med dette presenteres resultatene fra en evaluering av NTNU Technology Transfer AS (TTO), som er gjennomført på oppdrag av NTNU. Utgangspunktet for oppdraget, var NTNUs ønske om å få en helhetlig analyse av TTOs rolle ...
  • IT Funk-prosjektenes skjebne 1998-2004 

   Ekeland, Anders; Broch, Marianne; Hansen, Tor Borgar; Solum, Nils Henrik (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:38, Working Paper, 2005-11)
   Hovedformålet med denne undersøkelsen er å undersøke faglige og kommersielle resultater av IT Funk prosjekter.
  • Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap 

   Hansen, Tor Borgar; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU STEP-rapport;2008-5, Research report, 2008-04)
   Denne rapporten har som siktemål å kartlegge og sammenligne kommersialiseringssystemer i de tre norske universitetsbyene Oslo, Trondheim og Tromsø. Felles for de ulike tilnærmingene til innovasjonssystemer og kommersiali ...