• Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner 

   Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU rapport;2011-20, Research report, 2011-06-14)
   I denne rapporten presenteres en midtveisevaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner som gjelder for perioden 2008-2013. Formålet med evalueringen er å gjennomgå hvordan planen har blitt fulgt opp, ...
  • Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? 

   Spilling, Olav R.; Hagen, Svein Erik; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2013:9, Working Paper, 2013-04-12)
   Dette notatet inngår som et ledd i et større følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i utdanningen (EiU), som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Formålet med dette arbeidsnotatet er å sammenstille ...