• Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver 

      Aspøy, Tove Mogstad; Skålholt, Asgeir; Haaland, Grete; Drange, Christina Vogsted; Gran, Lillian (Fafo-rapport;2023:27, Research report, 2023-11)
      Hvert år går om lag 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Det er prøvenemndene som gjør den endelige vurderingen av om en kandidat vil oppnå et fag- eller svennebrev. I prøvenemndene sitter medlemmer med ...