• Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet 

      Rasmussen, Einar; Borlaug, Siri Brorstad; Bulanova, Oxana; Clausen, Tommy; Spilling, Olav R.; Sveen, Tore (SIB-rapport;2-2013, Research report, 2013-08)
      FORNY2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av reell og latent verdiskaping i ...