• Argumentation as a pathway to critical thinking 

   Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila (Chapter, 2019)
   Based on insights from the field of educational psychology, we designed and implemented an eightweek, small-scale intervention for first year university students in educational sciences. Critical thinking and argumentation ...
  • ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review 

   Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In recent years, play-based learning (PBL) has attracted attention, debate and controversy across different national contexts. There is no definitional consensus which may have undesirable consequences for enacting its ...
  • Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport 

   Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2020:22, Research report, 2020-11)
   Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er en strategi igangsatt av Kunnskapsdepartementet med en overordnet målsetting om en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og ...
  • Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport 

   Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin (NIFU-rapport;2018:16, Research report, 2018-06)
   Språkløyper; Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er igangsatt av Kunnskapsdepartementet og har som et overordnet mål en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og skriveferdigheter hos ...
  • ‘It’s a jigsaw puzzle and a challenge’: critical perspectives on the enactment of an RCT on small-group tuition in mathematics in Norwegian lower-elementary schools 

   Bubikova-Moan, Jarmila; Opheim, Vibeke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Today’s schools are faced with increasingly complex demands of juggling their core educational tasks alongside multi-dimensional policy bids for reform, development and change. In this paper, we conceptualize our own RCT ...
  • Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Elken, Mari (NIFU-rapport;2018:11, Research report, 2018-06)
   Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse man har tilegnet seg gjennom formell, ...
  • Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv 

   Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per Olaf; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2018:10, Research report, 2018-06)
   Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom ...
  • Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling 

   Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:32, Research report, 2018-12)
   Ungdomstrinn i utvikling 2012–2017 har vært en omfattende satsing hvor hovedmålet har vært «motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning». I denne sluttrapporten fra evalueringen av ...