• Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innhold 

   Bjørnåli, Ekaterina; Støren, Liv Anne; Henaug, Inger (NIFU rapport;2011-17, Research report, 2011-03)
   Rapporten gir en samlet oversikt over hvilke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som gir et tilbud om entreprenørskap, og hva slags tilbud de gir. Utdanningstilbudene er kategorisert etter omfang (målt i studiepoeng), ...
  • Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner 

   Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU rapport;2011-20, Research report, 2011-06-14)
   I denne rapporten presenteres en midtveisevaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner som gjelder for perioden 2008-2013. Formålet med evalueringen er å gjennomgå hvordan planen har blitt fulgt opp, ...
  • Evaluering av Nyvekst 

   Spilling, Olav R.; Hansen, Bjørn Harald; Bjørnåli, Ekaterina (NIFU STEP rapport;26-2010, Research report, 2010-09-06)
   Nyvekst er en tjeneste rettet mot nystartede bedrifter i distriktene med et stort vekstpoten-sial. Tjenesten tilbys av Innovasjon Norge, og ble satt i gang fra 2008. Evalueringen av Nyvekst har blitt gjennomført på oppdrag ...
  • Høyvekstforetak - utfordringer, behov og virkemidler. En analyse gjennomført for Innovasjon Norge 

   Spilling, Olav R.; Moen, Øystein; Bjørnåli, Ekaterina; Finne, Håkon; Sørheim, Roger (NIFU rapport;2011-36, Research report, 2011-11-17)
   På bakgrunn av den store betydningen vekstforetak har for utviklingen i næringslivet, er det i denne rapporten foretatt en gjennomgang av hva som kjennetegner denne gruppen av foretak og hvilke utfordringer og behov de har ...