• Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen - En undersøkelse av cand.scient.-kandidatene fra våren 1993 

   Henaug, Inger; Baekken, Jane (U-notat;1995-1, Working paper, 1995-02)
   Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (tidligere NAVFs utredningsinstitutt) gjennomfører årlig undersøkelser av arbeidsmarkedet for høyere utdannet arbeidskraft. På oppdrag fra de matematisk-naturvitenskapelige ...
  • Kvinners yrkesvalg - Den teknisk industrielle sektor - offentlig eller privat 

   Baekken, Jane (U-notat;1993-22, Report, 1993)
   Forprosjektrapporten "Kvinners yrkesvalg - den teknisk, industrielle sektor - offentlig eller privat" er utarbeidet på oppdrag av Norges Forskningsråd, avdeling NTNF. Hensikten med rapporten har vært todelt. På den ene ...
  • Oppfølgingsundersøkelse: Norad-ansattes vurdering av opplæring i forbindelse med utresie 

   Baekken, Jane; Lødding, Berit (U-notat;1994-3, Working paper, 1994-08)
   I forbindelse med at Bistandsskolen er blitt en permanent ordning er skolen pålagt av Utenriksdepartementet å gjennomgå hele kursprogrammet med sikte på økt relevans og bedre kvalitet. Utredningsinstituttet for forskning ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1995 

   Baekken, Jane; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1995, Report, 1995-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre ...
  • Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagoger 

   Arnesen, Clara Åse; Baekken, Jane (NAVF-rapport;1993-10, Report, 1993-09)
   Denne rapporten tar opp ulike sider ved sosionomer og barnevernpedagogers yrkes- og kompetanseløp. Rapporten tar blant annet opp gruppenes deltakelse på arbeidsmarkedet og hva slags typer jobber de går inn i de første årene ...