• På tröskeln till en okänd värld: Forskarutbildning och skolans vardag 

      Thelin, Annika Andræ (NIFU STEP rapport;2009-31, Research report, 2009-08)
      Denne rapporten presenterer en studie av forholdet mellom forskningens verden og skolens hverdag. Studien bygger på intervjuer med doktorander innenfor utdanningsvitenskap som ble finansiert gjennom et svensk sektorforsk ...