• Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler 

      Aamodt, Per Olaf; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Finnanger, Edvin; Jensen, Thea (Research report, 2016-02)
      På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Deloitte og NIFU kartlagt kostnadene i de fylkeskommunale fagskolene. Hensikten har vært å skaffe oversikt over fylkeskommunenes samlede kostnader til fagskoler, hvordan kostnadene ...