• Prognose over tilgangen på sosialøkonomer årene 1961-1975 

      Bergersen, Kirsten (NAVF-melding;1961-3, Report, 1961-11)
      Denne oversikt over det sosialøkonomiske studiet behandler tilgangen til studiet, frafallet under studietiden og studietidens lengde - og gir en prognose over kandidattilgangen fram til 1975. Som mål for tilgangen til ...