• Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering 

      Aslaksen, Ellen; Borgen, Jorunn Spord; Kjørholt, Anne Trine (NIFU skriftserie;2003-21, Research report, 2003-08)
      På oppdrag fra Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, ABM-utvikling, har Ellen Aslaksen, Jorunn Spord Borgen og Anne Trine Kjørholt utviklet dette grunnlagsnotatet angående strategier og perspektiver for forskning ...