• Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren 

      Østby, Mona; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-13, Others, 2020-11-26)
      FoU-undersøkelsen viser at norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 26,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er 3 milliarder kroner mer enn i 2017, eller 6 ...